امید 66 دوشنبه 7 خرداد 1397 12:51 ب.ظ نظرات ()
قسمتی از اسلایدها        فهرست مطالب  مفاهیم اولیه  نخها  برنامه نویسی چند نخی  مدلهای پیاده سازی نخها  انواع مدلهای نخ کشی  ایجاد و خاتمه نخ در POSIX    قابلیت الحاق  ارتباط بین نخها و همگام سازی         نخ (thread)   نخ یک جریان اجرایی در فرآیند(process) می باشد که می- تواند بصورت مستقل، توسط هسته زمانبندی گردد و از فضای آدرسی یکسان باسایر نخها به اشتراک استفاده نماید.      مستقل بودن  چون نخها بصورت مستقل زمانبندی می شوند، نخها بصورت همروند با سایر ...